OUR LADY OF THE ROSARY COLLEGE
rose
Purity and Charity
A Catholic girls' school founded by the Sisters Announcers of the Lord in 1971
A A A

 

Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of the HKSAR – Super Voice Singing

Contest 2017

Choir Section: First

Award for the Most Popular Singer

1A       4           CHEUNG SING YUET                       張星悅

1A       18         LAM HO YIU                                      林昊瑤

1B        4          CHAN HEI TUNG ERICA                  陳曦彤

1B        5          CHAN WING CHI                               陳穎姿

1B        13        FU WING LAM                                   符穎霖

1B        14        HUI LOK YEE                                     許樂頤

1B        21        LEUNG NGA FAN                              梁雅勛

1B        29        WAN KWAN YEE                              溫坤兒

1C        8          CHUNG WAI SHAN ROSANNE       鍾瑋珊

1D       17        LEUNG SZE WAI                                梁詩蔚

1D       20        LO HAU YI                                          盧巧兒

2A       2          CHAN FUNG MAN                             陳鳯雯

2A       12        LEE NGA KIU ANGIE                        李雅翹

2A       24        TSOI SIN MAN                                    蔡蒨文

2A       32        YUNG PAK HANG HANNAH           翁栢珩

2B        19        MO HIN SUM                                      巫衍琛

2B        23        SHUM TSOI YEE                                岑采頤

2B        25        TAM HOI YAN                                    譚凱欣

2B        26        TAM HOK YAN                                   譚學恩

2C        6          DAO SUET TSUN                                杜雪臻

2C        12        LAU YAN TUNG CIRCLE                  劉恩彤

2C        26        WONG YAT TUNG SONIA                黃逸彤

2C        30        YAO CAI ER                                        姚采兒

2D       1          CHAN CHEUK YAN                            陳卓欣

2D       8          HO CHING YAU                                  何靖滺

2D       11        LAM HIU TUNG                                  林曉彤

2D       16        LEE ZOE SIN YING                             李倩瑩

3B        1          CHAN HAU YEE                                 陳巧頤

3B        25        WONG YI HANG                                 王懿行

3B        17        PANG TSOI WAN DANISE                彭采韻

3B        28        YU WING TSUN                                  余穎蓁

3C        12        HONG TSZ CHING                              康芷晴

3C        13        HUI SIN CHING                                   許善晴

3C        16        LAM CHOI WA                                    林彩樺

3C        17        LAM WING YIU                                   林穎瑤

3D       3          CHAN MING LAM                                陳銘琳

3D       9          HUI WING SZE                                      許詠詩

3D       16        LIU RUO TONG                                     劉若彤

4A       3          CHAN YUEN TING                               陳婉婷

4A       10        FUNG KWAN WAI                                馮筠惠

4B        16        LEUNG OI KWAN                                梁靄筠

4C        16        LAM POK YU                                        林帛雨

4C        28        WAN WING CHI                                   溫詠之

4D       30        WONG NGA YIN                                   黃雅妍

4D       31        XU WEIWEN                                          許蔚文

4D       13        KUM YUN CHI                                      金潤芝

4D       29        WEI YUSHAN                                       韋羽珊

5A *     14        LEUNG HEI LAM                                梁希琳

5C *     6          FUNG OI SANG                                    馮愛生

5C *     7          HO NGA YAU                                      何雅滺

5D       33        YAU WAI YEE                                      邱慧儀

IMG 1525IMG 1526IMG 1527IMG 1528