OUR LADY OF THE ROSARY COLLEGE
rose
Purity and Charity
A Catholic girls' school founded by the Sisters Announcers of the Lord in 1971
A A A

 

2020-2021 執行委員會

IMG 3389 2

顧問

陳惠芬修女
陳偉超校長

 

家長成員

主席:潘志成先生
副主席:何龐月兒女士
司庫:羅張寶珍女士
文書:黃尹如茵女士
編輯:林廖嘉文女士
教育及康樂:莊偉志先生
教育及康樂:楊趙珮珊
聯絡:葉鄧成好
聯絡:陳鄧玉嬋
總務:麥楊騦陵


教師成員

副主席:林偉雄老師
司庫:陳啟盈老師
文書:周美華老師
編輯:梁逸峰老師
教育及康樂:黃智穎老師
聯絡及總務:曾令珊老師