OUR LADY OF THE ROSARY COLLEGE
rose
Purity and Charity
A Catholic girls' school founded by the Sisters Announcers of the Lord in 1971
A A A

 

2019-2020 執行委員會

IMG 3389 2

家長成員

主席:袁沛強先生
副主席:何龐月兒女士
司庫:羅張寶珍女士
文書:黃如茵女士

編輯:梁新源先生
教育及康樂:梁棟材先生
教育及康樂:潘志成先生
聯絡:鄭鄧成好
聯絡:陳鄧玉嬋
總務:麥楊騦陵


教師成員

副主席:林偉雄老師
司庫:陳啟盈老師
文書:梁偉雄老師
編輯:梁逸峰老師
教育及康樂:葉展坤老師
聯絡及總務:劉頌賢老師